Nasza Gmina Goleszów

Zagłosuj na Wójta

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY GOLESZÓW

Krzysztof Glajcar - kandydat na wójta gminy Goleszów

Krzysztof Glajcar

Mam 54 lata. Pochodzę z Puńcowa. Od 31 lat mieszkam w Dzięgielowie. Jestem żonaty, mam troje dorosłych dzieci, a od czterech miesięcy jestem również szczęśliwym dziadkiem.

Posiadam wykształcenie wyższe – ukończyłem administrację o specjalności administracja samorządowa w GWSH w Katowicach. Od 1998 roku jestem związany z samorządem na różnych szczeblach. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystywałem przez ostatnie osiem lat na stanowisku Wójta Gminy Goleszów.

Staję do wyborów na wójta, jako kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców – Razem Dla Gminy Goleszów, gdyż uważam, że tylko konsekwentna kontynuacja podjętych w ostatnich latach działań jest gwarantem rozwoju naszej gminy.
Funkcję wójta od zawsze pojmuję jako służbę na rzecz lokalnej społeczności, a nie cel sam w sobie. Jestem więc dumny, że moja praca przyniosła konkretne korzyści dla gminy:
  • Redukcję zadłużenia z poziomu prawie 50% do niespełna 9% dochodów budżetowych gminy, tj. o kwotę około 9 200 000 zł ( z 13 511 112 zł do 4 350 000 zł ) na dzień 30.06.2018 roku
  • Zapewnienie bardzo dobrej płynności finansowej gminy
  • Realizację wielu potrzebnych inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych
  • Duże wykorzystanie środków unijnych, w szczególności z małych projektów
Chcę poprzez nowe możliwości jakie rodzą się dzięki bardzo dobrej płynności finansowej realizować szereg dalszych działań i inwestycji związanych między innymi z:
  • remontami i modernizacją dróg,
  • doposażeniem placówek oświatowych,
  • dalszą redukcją zadłużenia,
  • pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
  • promocją walorów Ziemi Goleszowskiej,
  • rozwojem turystyki i rekreacji.
Ich realizacja sprawi, że Gmina Goleszów będzie rozpoznawalną marką w regionie.
Gmina Goleszów jest dla mnie nie tylko domem, ale i odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością, której się podjąłem i na rzecz której chcę nadal pracować.

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY GMINY GOLESZÓW

Halina Macura

Halina Macura

- 64 lat. Mieszkanka Goleszowa Równi. Wykształcenie średnie techniczne. Emerytowany pracownik Odlewniczej Spółdzielni Pracy w Ustroniu. Lubi muzykę, pracę z dziećmi i dobrą książkę. Od lat zaangażowana w prowadzenie chórku dziecięcego przy Parafii E-A w Cisownicy. Występuje w koncertach dla kuracjuszy w Ustroniu - Zawodziu. Nagrodzona za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Okręg wyborczy – nr 5 Goleszów Równia
Henryka Szarzec

Henryka Szarzec

- 61 lat. Mieszkanka Cisownicy. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Obecnie nauczyciel emeryt. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Angażuje się w życie parafialne kościoła E-A w Cisownicy. Jej pasją jest prowadzenie Izby Pamięci Jury Gajdzicy.
Okręg wyborczy – nr 15 Cisownica
Henryk Nizio

Henryk Nizio

- lat 57. Mieszkaniec Puńcowa, właściciel firmy budowlanej, obecnie Radny Gminy Goleszów, a także członek Rady Sołeckiej. Wieloletni działacz społeczny, członek Zarządu OSP Puńców, członek Zarządu LKS Tempo Puńców, członek Koła Pszczelarzy Dzięgielów, tenor w chórze parafialnym, współorganizator różnych imprez lokalnych na terenie Gminy Goleszów, pasjonat pszczelarstwa.
Okręg wyborczy – nr 12 Puńców
Janusz Kożdoń

Janusz Kożdoń

- 51 lat. Żonaty,  dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne. Od urodzenia mieszkaniec Dzięgielowa. Członek Rady Sołeckiej  i  Stowarzyszenia   Miłośników Dzięgielowa. Zaangażowany w życie społeczne wsi, aktywnie zabiega o unowocześnienie infrastruktury internetowej w Lesznej Górnej i Dzięgielowie. Radny Rady Gminy obecnej kadencji, bogatszy o doświadczenia tam zdobyte - otwarty na nowe wyzwania. Ważne jest dla niego mądre zarządzanie i rozwój całej Gminy, a w szczególności Sołectw Leszna Górna i Dzięgielów. Uważa, że dialog, szczerość i prawdziwa życzliwość, potrafią zrobić wiele dla innych ludzi.
Okręg wyborczy – nr 11 Dzięgielów – Leszna Górna
Beata Jaworek

Beata Jaworek

- 46 lat. Zamężna,  2 córki. W Godziszowie mieszka od 2000 roku. Sołtys wsi Godziszów. Od 1991 roku zawodowo związana z Kuźnią Polską SA w Skoczowie, obecnie na stanowisku Kierownika Działu Kadr. Członek zarządu KGW w Godziszowie, bierze czynny udział w działaniach tejże organizacji. Jest także członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej. Jej hobby to ogrodnictwo. W wolnych chwilach bardzo lubi czytać. „Jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy, jest kochanie tego, co się robi.” - Steve Jobs.
Okręg wyborczy – nr 9 Godziszów
Grażyna Bihun

Grażyna Bihun

- 58 lat. Pielęgniarka. Wykształcenie wyższe medyczne. Specjalista pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego. Wieloletni członek gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw  rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Członek stowarzyszenia miłośników folkloru i tradycji „JONICZEK”. Współorganizatorka imprez „Razem przy choince” i „Noc Świętojańska”. Współrealizator inicjatywy lokalnej „ W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”.
Okręg wyborczy – nr 2 Goleszów Dolny
Bogusław Konecki

Bogusław Konecki

- 57 lat, żonaty, trzech synów. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 34 lat aktywny mieszkaniec Cisownicy biorący udział w wielu przedsięwzięciach - gazyfikacja sołectwa, rozbudowa szkoły podstawowej i remizy OSP, budowa domu parafialnego. Członek OSP i Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy. Radny Gminy Goleszów przez trzy kadencje - obecnie przewodniczący Rady Gminy. Jako doświadczony i znający realia radny stawia na poprawę warunków życia mieszkańców Cisownicy, szybkie reagowanie na pojawiające się problemy oraz zrównoważony rozwój sołectwa i całej gminy.
Okręg wyborczy – nr 14 Cisownica
Krzysztof Kohut

Krzysztof Kohut

– lat 64. Wykształcenie średnie techniczne. Emeryt, żonaty. Sołtys wsi Kozakowice. Radny Rady Gminy poprzedniej kadencji, gdzie pełnił funkcję wice - przewodniczącego. Inicjator budowy boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci. Pomysłodawca i organizator wielu imprez kulturalno – sportowych w Kozakowicach. Inicjator uruchomienia linii autobusowej przez Kozakowice.
Okręg wyborczy – nr 7 Kozakowice
Krzysztof Pońc

Krzysztof Pońc

- 45 lat, żonaty, troje dzieci. Od 2007 roku mieszkaniec Kisielowa. Wykształcenie wyższe - inżynier produkcji przemysłowej, odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej w firmie ELEKTROMETAL SA w Cieszynie. Zainteresowania to fotografia, wycieczki górskie, sporty zespołowe, jazda na rowerze oraz majsterkowanie. Z charakteru, osoba cierpliwa i spokojna zawsze dążąca do wyznaczonego celu. Ceni sobie sumienność, uczciwość i prawdomówność. Od 2014r. jest członkiem rady sołeckiej w Kisielowie. Współrealizator pomysłu wymiany wiat przystankowych, budowy boiska wielofunkcyjnego oraz wymiany opraw ulicznych w Kisielowie.
Okręg wyborczy – nr 8 Kisielów
Dariusz Gazurek

Dariusz Gazurek

– 48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Krakowskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Radny Rady Gminy Goleszów bieżącej, VII kadencji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Współorganizator inicjatywy lokalnej „W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”, a także „Nocy Świętojańskiej” i wspólnego kolędowania „Razem przy choince”. Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Folkloru i Tradycji „Joniczek”. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Hobbystycznie związany z energetyką odnawialną.
Jako radny zamierzam wspierać inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury drogowej,  w tym budowę nowych punktów oświetleniowych, które wpłyną na stan bezpieczeństwa na drogach Gminy Goleszów.
Okręg wyborczy – nr 1 Goleszów Dolny
Dorota Branny

Dorota Branny

- lat 47. Od urodzenia mieszkanka Goleszowa. Wdowa, szczęśliwa matka 2 córek: Darii i Sylwii. Wykształcenie wyższe, specjalność: rachunkowość i zarządzanie finansami. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Jej pasją jest muzyka i sport. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych, sportowych oraz turystycznych organizowanych na terenie Gminy Goleszów. Współzałożyciel i V-ce Prezes Stowarzyszenia Muzycznego ARTIS, członek Orkiestry Kameralnej ARTIS, członek Stowarzyszenia Miłośników Folkloru i Tradycji "JONICZEK", od 30 lat członek Orkiestry Kameralnej działającej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Pomysłodawca oraz reżyser widowiska regionalnego  "Jak to kiejsi w Goleszowie bywało". Współorganizator imprez "Razem przy choince", " Noc Świętojańska". Współrealizator inicjatywy lokalnej „ W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie”.
Okręg wyborczy – nr 4 Goleszów Górny
Franciszek Siedlok

Franciszek Siedlok

– 63 lata, żonaty. Mieszkaniec Bażanowic. Wykształcenie wyższe rolnicze. Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Cieszynie. Chętnie pomaga wszystkim, którzy zwrócą się o pomoc. Zainteresowania to dobra książka, muzyka, podróże
Okręg wyborczy – nr 6 Bażanowice
Leonard Musioł

Leonard Musioł

– 58 lat. Wykształcenie średnie techniczne. Żonaty, od urodzenia mieszkaniec Puńcowa. Prowadzi gospodarstwo rolne, które w 2011 roku zajęło I miejsce w konkursie AGROLIGA na szczeblu wojewódzkim, a w roku 2016 tytuł najpiękniejszej zagrody województwa śląskiego. Uhonorowany odznaką „zasłużony dla rolnictwa”. Czynny druh OSP Puńców, jej były prezes, za którego kadencji rozbudowano remizę, zakupiono dwa samochody bojowe – MAN i STAR 266. Mocno zaangażowany w życie sołectwa i gminy. Od 2010 roku radny Rady Gminy Goleszów.
Okręg wyborczy – nr 13 Puńców
Beata Mendrok

Beata Mendrok

-  52 lata. Mieszkanka Goleszowa. Zaangażowana mama i babcia, miłośniczka wycieczek górskich i trekkingu. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowskiej Szkole Wyższej oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na co dzień pracuje jako samodzielna księgowa. Wcześniej była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu ma doświadczenie w kontaktach z urzędami. Nie lubi siedzieć bezczynnie, wyznając zasadę, że jeśli można coś zmienić, to trzeba działać.
Okręg wyborczy – nr 3 Goleszów Górny

Nasz program wyborczy

Popierasz nasz program, głosuj na nas.
zamknij
Polityka prywatności i pliki cookies

 

Preambuła

Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu http://naszagminagoleszow.ox.pl/. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.);

Ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Chronimy Twoje dane także od strony technicznej, stosując sprzęt i zabezpieczenia najlepszej jakości. Poniżej zawarte zapisy mają na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a także określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Goleszów z siedzibą przy 43 - 445 Dzięgielów, Ul. Spacerowa 58, co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy prawo telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) .

 

Informacje o Administratorze danych

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies charakteryzuje i określa dane, jakie są zbierane od Użytkownika serwisu http://naszagminagoleszow.ox.pl/ zwanego dalej Serwisem, należącego do Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Goleszów.

Administratorem danych jest Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Goleszów z siedzibą przy 43 - 445 Dzięgielów, Ul. Spacerowa 58, zwana dalej Administratorem lub Firmą.

 

Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora, o zakresie ich wykorzystania, prawach Użytkownika

 

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics. Dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Serwis może korzystać z funkcji "Share" (Prześlij) umożliwia przesyłanie informacji o naszych stronach do serwisów społecznościach (np. Facebook, Twitter itp.) lub na adres e-mail. Działa ona w oparciu o usługę "Add This". Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy.

Serwis http://naszagminagoleszow.ox.pl/ może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads. Zachęcamy również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Serwis http://naszagminagoleszow.ox.pl/ oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w serwisu http://naszagminagoleszow.ox.pl/.

Podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, w przypadku subskrypcji naszego newsletter-a lub innej wiadomości systemowej Użytkownik może podać następujące dane: telefon, adres poczty e-mail, adres, imię i nazwisko itp. oraz inne dane osobowe, tj. data urodzenia, wiek, płeć itd. Dane te mogą zostać wykorzystane przez Administratora do celów statystycznych, do badań behawioralnych, a także – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę – do celów handlowych Firmy.

Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie, Serwis może zbierać od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Firmy do ich oczekiwań. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w sposób każdorazowo określony w przesłanej Użytkownikowi ankiecie (np. w stopce wiadomości).

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Firmy i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Użytkownik podający w Serwisie swoje dane wymienione w punkcie 5. i 6. wyraża zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) przez Serwis. Podając swoje dane Użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z „Polityką prywatności i cookies” obowiązującą w niniejszym Serwisie.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, Firma może udostępniać publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obsługującym powiązane witryny.

W przypadku fuzji lub przejęcia Firmy bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") – oraz podobnych technologii - oraz możliwość ich wyłączenia

 

Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w Serwisie (np. vimeo, youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.Co to jest „cookies”?

„Cookies” to z ang. „Ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do przeglądania internetu. W „ciasteczku” zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres „życia”, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.

Do czego „cookies” są używane?

„Cookies” stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. „Cookies” służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników.

 

Czy „cookies” zawierają dane osobowe?

Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jakich „cookies” używa Serwis?

Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki „stałe” (pozostają przez czas określony w parametrach plików „cookies” ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Swoje „cookies” mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące polityki prywatności cookies partnerów znaleźć można na ich stronach.

Jak usunąć” lub/i zablokować pliki „cookies” ?

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies”. Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia stron dodanych w zakładkach „ulubione”, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp.

 

Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Należy kliknąć „Ustawienia”, następnie „„Pokaż ustawienia zaawansowane”, a następnie w polu „Prywatność” klikamy „Ustawienia treści”. W nowym oknie, które się uruchomi wybieramy opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”. Wciskamy również przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie klikamy „Usuń wszystkie”.

 

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy kolejno opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje internetowe”, kolejno zakładkę „Prywatność”, a później „Zaawansowane”. W nowym oknie zaznaczamy „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, a potem wybieramy dwukrotnie opcję „zablokuj” i potwierdzamy na „OK”. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies: wybieramy kolejno opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje internetowe” i przy opcji „Historia przeglądania” klikamy na „Usuń…”. Następnie zaznaczamy opcje: „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” oraz „Pliki cookie” i klikamy „Usuń”.

Mozilla Firefox: By zablokować ciasteczka wybieramy „Narzędzia”, potem „Opcje” i zakładkę „Prywatność”. Tam wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika” oraz niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Zatwierdzamy przez „OK”. By usunąć zapisane cookies: Wybieramy „Narzędzia” i „Wyczyść historię przeglądania”. Wybieramy okres do wyczyszczenia: „wszystko” i zaznaczamy opcję „Ciasteczka” . Zatwierdzamy przez wciśnięcie „OK”.

 

W przeglądarce Operaby zablokować ciasteczka - W menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Spośród dostępnych opcji wybieramy „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”. By usunąć zebrane już ciasteczka - W menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Następnie klikamy opcje „Zarządzaj ciasteczkami” i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.

 

W przeglądarce Safari trzeba wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

 

W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu „cookies” może być różna na różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

f) Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią?

Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookie mogą nie działać (np. w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.

Pełnią one podobne funkcje co pliki cookies.

 

g) Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami?

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 

Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe

Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików „cookies”.

Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.